singo.se

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM BYGDEN

 

  Singö Hembygdsförening

Få kan beskriva bygden bättre, varför vi i första hand hänvisar till Hembygdsföreningen och givetvis till fler.

 

Under Kartor får du en snabb översikt av Singö och Fogdö.

 

 

OM HEMSIDAN

 

levanderoslagsbygd.se är bäst lämpad för Microsoft Explorer.

- Du som använder tex Mozilla Firefox har nog redan upptäckt det.

 

 
LÄNKAR

 

 Singö och Fogdö

 

 Mer i omgivningen

 

 

 

Levande Roslagsbygd

Föreningen startades i samband med att Singö skola hotades för nedläggning vid årsskiftet 2005/2006. Först som en aktionsgrupp, därefter under en kortare period som ett politiskt parti med en registrerad partibeteckning för val till Norrtäljes kommunfullmäktige. När det var dags för det första årsmötet våren 2006 konverterades partiet till en intresseförening för bygden.

 

 

Ett axplock av tidigare aktiviteter

På hemsidan redovisas aktiviteter som pågår och under den första tiden har varierande saker uträttats även om det mesta återstår i ett aldrig sinande arbete.

 

Skolan "räddas" våren 2006.

Opinionen mot nedläggningar av byskolor i allmänhet och Singö i synnerhet blev för stark.

 

Enkätundersökning utförs sommaren 2006

Nära tusen personer svarar vilket ger ett utomordentligt underlag för framtida aktiviteter.

 

Landshövdingen bjöds in till Singö sommaren 2006

Singö och Fogdö visar sin bästa sida under en av sommarens finaste dagar när Hembygdsföreningen och Levande Roslagsbygd tillsammans bjöd ut paret Hellström.

 

Bredbandsutbyggnad kartläggs

Som en följd av detta har Fogdö bredband sedan 2007

 

Vandringsleder stakas ut

2007 såldes mer än 450 kartor. Stor succé som utvecklas med ny karta och längre leder från säsongen 2008.

 

Utvecklingsplan upprättas.

Nortälje kommun har tagit beslut att upprätta en utvecklingsplan för Singö och Grisslehamn. Levande Roslagsbygd tar ansvaret för att driva processen och ett utkast är klart under 2007.

 

Landsbygdskonferens.

På hösten 2008 arrangerar föreningen tillsammans med flera byar i norra kommunen en konferens angående landsbygden och byskolans betydelse.

 

Skolan räddas igen.

2008 föreslår skolnämnden återigen skolan för stängning och denna gång räcker det långt med att påminna om ett vallöfte för att skolan ska fortsätta.

 

Norrtälje kommun upprättar både ett Landbygdsprogram och ett Singöprogram.

Arbetet med Singös utvecklingsplan bildar stommen till kommunens landsbygdsprogram under 2009.

 

Ett bolag bildas för att bygga ny affär.

2009 är saknaden av en affär stor, och bygden investerar nära tre miljoner i ett nystartat bolag för möjligheten att kunna bygga en ny affär.

 

Ytterligare en busstur till Singö

Hösttidtabellen 2009 innehåller en mycket efterfrågad middagstur på vardagarna.

 

...och mycket mer

MER OM FÖRENINGEN

 

 Årets Verksamhetsplan

 Styrelse

 Kontakter

 Stadgar

 

ÄNDAMÅL

 

 Ändamålet enligt stadgarna

"Levande Roslagsbygd är en ideell förening som skall arbeta för att främja en levande landsbygd, främst på Singö och Fogdö men även i anslutande områden"

 

En bred inriktning som kräver att årsmötet sätter en konkret

verksamhetsplan för respektive år.

 

 

BLI MEDLEM

 

Vill du ha en levande bygd?

Ansökningsblankett finns här >

Årsavgift 50 kr, familj 100 kr

 

 

KONTAKTER

 

Alla kontakter till arbetsgrupper, personer och styrelse finns här:

Kontakta oss!

 

 

    Info@LevandeRoslagsbygd.se     c/o Erneholm,  Singö pl 1474,   760 45 Grisslehamn.  Tele 070-643 1723,  0175-100 42.  Bankgiro 5854-8553

   

OM LEVANDE ROSLAGSBYGD