singo.se

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätsvar

 

I enkätundersökningen 2006 ansåg många att en busstur mitt på dagen är viktig att lägga till även om flera turer (i synnerhet en sen tur) också anses som betydelsefulla.

 

 

 

            

 

Bussen mitt på dagen.

 

 

Efter tre års bearbetning av SL är ”12:30-bussen” förlängd till Singö, Ellan.

- Tidigare kom bussen till Grisslehamn 12:30 för att vända tillbaka mot Norrtälje.

 

Levande Roslagsbygd har efterlyst en middagstur ända sedan enkätundersökningen 2006 och sedan hösten 2009 går turen dagligen under vintertid.

 

Tillsammans med Norrtälje kommun har föreningen tagit upp frågan gång på gång med SL och flera gånger har det varit så nära att politiker inom kommunen själva trott att turen har varit på plats, utan att det har varit så. Nu gäller dock höstens tidtabell och en av föreningens äldsta frågor har därmed gått i mål. Såväl tjänstemän som politiker i kommunen ska ha all ära av att detta kunde lösas till slut. 

 

Den nya turen innebär bl a att det är möjligt att på vardagsmornar åka till Grisslehamn, Älmsta eller till och med Norrtälje för att kunna komma tillbaka till Singö och Fogdö mitt på dagen, istället för senare på eftermiddagen.

 

Dessutom kan skolbarn utanför det ordinarie upptagningsområdet, längs vägen mot Väddö åka med bussen både till och från Singö skola.

 

 

 

Vintertidtabellen >

 

 

 

    Info@LevandeRoslagsbygd.se     c/o Erneholm,  Singö pl 1474,   760 45 Grisslehamn.  Tele 070-643 1723,  0175-100 42.  Bankgiro 5854-8553

   

BUSS till Singö och Fogdö