singo.se

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFÄREN BEHÖVS

 

Levande Roslagsbygd initierade projektet.

 

I början av sommaren 2009 tog Levande Roslagsbygd initiativ till att bilda SingöAffären AB. Målsättningen är att Singö återigen ska ha en väl fungerande, fullsorterad dagligvarubutik med öppethållande året runt.

 

Bolaget ska bygga och förvalta en lokal samt rekrytera en handlare som kan driva dagligvaruhandel i egen självständig rörelse.

 

Föreningen drev ursprungligen projektet tillsammans med en handfull ursprungliga aktieägare från idé och upprättande av kalkyler, förberedande av byggnation, bankkontakter, information etc och genomförande av en nyemission, fram till en extra bolagsstämma i oktober 2009.

 

Där utsåg aktieägarna en ny styrelse och SingöAffären AB är numera helt självständigt.

 

 

 

Affären som rör oss  alla

 

På sommaren har det varit full fart, trångt och gemytligt medan det blir betydligt lugnare på vinterhalvåret. Gemensamt för alla tider på året är att en butik ger liv åt byn samtidigt som den underlättar såväl vardagen som fritiden för många.

 

Betydelsen av en affär på Singö kan inte nog uppskattas och det är många som vill stötta, hjälpa till och hitta lösningar för att bidra till att Singös affär långsiktigt kan leva vidare.

 

 

Idén är att singöbor, såväl bofasta som fritidsboende bygger och äger en fastighet genom bolaget, som i sin tur upplåter lokalen till en handlare vilken driver butik i egen rörelse.

 

Därmed kan singöborna, långsiktigt själva påverka möjligheterna till att få en väl fungerande butik på Singö.

 

Efter en extra bolagsstämma, oktober 2009 kunde byggnationen starta och SingöAffären AB färdigställer en komplett butik inklusive merparten av nödvändiga inventarier för butiksdrift.

 

Sedan mars 2012 har Fanny Svensson AB tagit över rörelsen och driver nu affären som hyresgäst till SingöAffären AB som idag är ett renodlat fastighetsbolag.

 

 Läs mer på SingoAffaren.se >

 

MÅNGA ÄR MED

 

Ca: 600 aktieägare är delägare i SingöAffären AB

 

460 aktieägare sommaren 2009, växer till 570 ett drygt år senare och ytterligare under våren 2012.

 

För att möjliggöra finansieringen erbjöds singö- och fogdöbor att teckna aktier i SingöAffären AB.

 

Drygt 460 personer, företag och organisationer tecknade och köpte aktier för ett belopp om tre miljoner kronor under sommaren 2009!

 

Under hösten och vintern byggdes en helt ny affärslokal, inreddes under våren och kunde öppna i egen regi, genom ett dotterbolag den 12 juni 2010.

 

I slutet av 2010 samt våren 2012 inbjöds singöbor återigen till emissioner för att få in kapital, för butiksdrift och för att överlåta driften till en handlare.

 

 

 

    Info@LevandeRoslagsbygd.se     c/o Erneholm,  Singö pl 1474,   760 45 Grisslehamn.  Tele 070-643 1723,  0175-100 42.  Bankgiro 5854-8553

   

AFFÄREN