singo.se

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringsleder och stigar på Singö och Fogdö

 

De utstakade lederna sträcker sig mer än fyra mil

runt Singö och Fogdö.

Rundtur och avstickare är märkta med röda och blå skyltar på Singö medan leden från bro till bro på Fogdö är markerad med grönt.

 

Karta finns till försäljning:

 

Singö

SingöAffären - Tempo Singö

Singö Kiosk & Camping

 

Grisslehamn

Trafikbutiken - QSTAR

Turistbyrån  

Singö Choklad

 

Älmsta

ICA Väddö

 

Priset för kartan är 30 kronor.

Hela överskottet går oavkortat till

framtida underhåll och utveckling

av vandringslederna

 

 

Sträckningen är varierad.

Ambitionen är att använda befintliga stigar och vägar i så stor utsträckning som möjligt, bl a för att göra så liten påverkan som möjligt i terrängen. Ökad vandring håller gamla stigar öppna och framkomliga, varför lederna också är de del av att bevara äldre kultur.

 

Flera etapper går på grusvägar men bara korta sträckor på landsvägen. På de allra flesta sträckorna kan man med fördel cykla men över några stigar behöver cykel ledas eller t o m undvikas.

 

Vissa sträckor där de mindre stigarna binder ihop vägarna är inte lämpade för cykel. T ex runt Länsman från Stornotsand i norr till vägen mot Backbybadet eller från Gruvudden till Norsillan.

Ellan-Västeräng är också en ren skogsstig på norrsidan men den äventyrslystne får säkert med sig cykeln över alla stigar, dock med varierande ansträngning.

 

Syftet är att verka för ett ökat friluftsliv på Singö och Fogdö, såväl för fastboende som fritidsboende och tillfälliga gästande.

Vandringslederna har dessutom bidragit till att många singöbor har börjat utforska andra, ”nya” områden.

 

Singö är ganska stort, Sveriges 36:e största ö med en omkrets på 66 km, varför det är naturligt att vistas i sitt närområde. Men med kartan och de nya markerade lederna är det fler än tidigare som säger sig besöka andra delar av ön än sina gamla vanliga stigar.

 

Ett tips är att ta bussen till någon av hållplatserna längs leden för och sedan gå tillbaka. Ett stort antal hållplatser finns i anslutning till leden, från Ellan i norr till södra Fogdö.

 

Skyltning

 

  • Leden på Fogdö från bro till bro är

markerat i grönt.

 

  • Singö runt är rödmarkerad.

 

  • Tvärförbindelser över Singö är blåmarkerade.

 

Att korta av rundturen är ofta nödvändigt eftersom den röda leden sträcker sig mer

än 25 kilometer runt ön. 

 

 

Allemansrätten   

Allemansrätten medför rättigheter men också skyldigheter. Vi kan fritt vistas i skog, mark och vatten men vi måste visa hänsyn.

I de kartor som tillhandahålls, och även finns på anslagstavlor vid Ellan, församlingshuset, affären och campingen informeras om rättigheter och skyldigheter man har som gäst i naturen. 

Läs mer på:    www.naturvardsverket.se

 

 

Roslagsleden

Sträckan till Grisslehamn är ny sedan 2009.     

Roslagsleden sträcker sig från Danderyd till Grisslehamn och ingår i Europavandringsleden nr 6 med sträckning Turkiet/ Finland.

Endast ett par kilometer landsväg över Byholma skiljer mao vandrings-lederna på Singö och Fogdö från att nå fram till Turkiet eller Finland.

 Roslagsleden på Norrtälje kommun         

 Roslagsleden www.roslagsleden.se

 

2010

Nya kartan trycks på tunnare papper för att lättare kunna vikas när man är i skogen.

 

En liten justering av sträckningen har gjorts i Ellan, från busshållplatsen och österut.

Detta för att stigen ska gå närmare vattnet och slippa passera över flera gårdstomter.

 

I övrigt utförs sedvanligt underhåll och bl a har en ny spång lagts vid tvärförbindelsen väster om Gåsmossen.

 

2009

Liksom året innan förbättras delar av de drygt fyra milen genom att stigar röjs, vindfällen tas bort, spångar läggs ut över blöta partier samt markeringar förtydligas utifrån de syn-punkter som har kommit in till "stiggruppen".

 

Däremot tillkommer inga nya sträckningar för detta året.

 

2008

Ytterligare en dryg mil leder stakas ut sedan det första året och en ny karta tas fram.

 

Från och med 2008 finns det över fyra mil stigar och leder på Singö och Fogdö. De främsta nyheterna är att Fogdö nu har lederna "från bro till bro" samt att norra Singö,

Ellan har införlivats till vandringslederna.

 

2007

Redan vintern 2006/2007 bildade föreningen en arbetsgrupp för att märka ut slingor på redan befintliga vägar och stigar samt för att ta fram en karta som kan inköpas i butik för billig penning.

 

Efter ett omfattande arbete med att att identifiera intressanta leder och knyta ihop ett nät av stigar och vägar blev kartan klar i maj, och då var också hela tre mil utstakade och försedda med skyltar runt stora delar av Singö

 

RESULTAT AV ENKÄTSVAR

Vandringslederna är ett resultat av enkätundersökningen 2006.

 

I undersökningen framkom en lång rad önskemål angående gång- och cykelvägar. Bland annat önskades utmärkning av vandrings- och cykelvägar runt Singö och Fogdö.

 

Samtliga berörda markägare kontaktades för att ta in synpunkter på ett förslag till

cykel- och gångvägsnät på Singö.

 

Uppmärkning har skett med ett större antal skyltar i trä med olika färgmarkeringar men inte fler än vad som är nödvändigt för att förtydliga ett vägval.

 

Våren 2007 har föreningen stakat ut cirka tre mil leder på Singö och kartor finns att köpa sedan dess.

 

Vandringslederna har blivit en succé.

Över 450 kartor såldes redan första sommaren och efter tre år har cirka 1300 kartor sålts totalt. Överskott från försäljningen går till underhåll och vidare utveckling av lederna.

 

KONTAKTER

Kerstin Wahlfort   073-542 2810

Nisse Andersson   0175-10504 

Peter Ek               0175-10268 

 

FLER KARTOR

 Omgivning

 Söderbyn

 Singö, Fogdö

 Träningsrundor

 

 

    Info@LevandeRoslagsbygd.se     c/o Erneholm,  Singö pl 1474,   760 45 Grisslehamn.  Tele 070-643 1723,  0175-100 42.  Bankgiro 5854-8553

   

VANDRINGSLEDER